Congres Kind in beeld

Algemeen - Brussel

Op 15 oktober 2021 organiseerde het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel een bijzonder congres ter gelegenheid van onze 35ste verjaardag.

‘Kind in beeld’ wou een aanzet geven om na te denken en van gedachten te wisselen over onze aanpak en onze kijk op hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassen die het geweld overleefden. We hebben getoetst wat beter werkt en wat minder goed.

Vanuit het beluisteren van overlevers stonden we stil bij het oppikken van signalen van verhulde pijn. We zochten creatieve manieren om het onderliggend leed in beeld te brengen en te laten helen.

We lieten een ethicus ons helpen kritisch stil te staan bij onze verontwaardiging inzake kindermishandeling. We zochten de verzachtende tederheid op van milde humor als mogelijk antwoord op het geweld dat kindermishandeling in al haar vormen is.

Andere prikborden voor: Algemeen, Brussel

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Brussel

Masterproef Het herkennen en melden van vermoedens van kindermishandeling

Algemeen

Online infomomenten studenten

Algemeen

Jaarverslag 2019