Maatregelen COVID – 19

Brussel

Omwille van de recent gewijzigde maatregelen en adviezen betreffende het coronavirus, past ook VK Brussel zijn werking aan. Het dragen van een mondmasker is niet langer verplicht.

Het is belangrijk om de basisregels tegen de verspreiding van het coronavirus te blijven respecteren. Daarom blijft het belangrijk om:

  • goed te ventileren in alles gespreksruimtes.
  • waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • goede handhygiëne. Ontsmettingsmiddel wordt voorzien bij onthaal.

De telefonische en online bereikbaarheid blijft dezelfde. We blijven bereikbaar voor meldingen en adviesvragen inzake kindermishandeling.
Onze hulpverlenende opdrachten blijven we behartigen zoals voorheen. Zowel gesprekken als overleg kunnen terug face-to-face doorgaan.

Andere prikborden voor: Brussel

Brussel

Masterproef Het herkennen en melden van vermoedens van kindermishandeling

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Brussel

Jaarverslag 2020

Algemeen

Congres Kind in beeld