Maatregelen COVID – 19

Brussel

Omwille van de recente maatregelen en adviezen betreffende het coronavirus, past ook VK Brussel zijn werking aan. De situatie dwingt ons rekening te houden met de terechte en noodzakelijke (zelf)zorg die zowel cliënten, collega’s als medewerkers van het VK aan de dag leggen.

De telefonische en online bereikbaarheid blijft dezelfde. We blijven bereikbaar voor meldingen en adviesvragen inzake kindermishandeling. Ook onze hulpverlenende opdrachten blijven we behartigen. Niet noodzakelijke face-to-face contacten proberen we te vermijden. We zullen daarbij evenwel prioritair en met de nodige inzet aandacht besteden aan de meest urgente en ernstige situaties. Dit betekent dat er nog een beperkt aantal consultaties op het centrum zullen blijven doorgaan en dat we daarnaast werken aan telefonische of online afstemming met onze cliënten en onze partners.

Conform de aanwijzingen van de regering zien we af van onze aanwezigheid op overlegmomenten tenzij deze absoluut noodzakelijk zijn en ook hier gebruiken we bij voorkeur online of telefonische alternatieven. Dit kan er toe leiden dat u een individuele medewerker iets minder makkelijk zal kunnen bereiken. We doen er echter alles aan om dit ongemak tot een minimum te beperken.

Andere prikborden voor: Brussel

Brussel

Jaarverslag 2018

Algemeen

Congres Kind in beeld

Brussel

Masterproef Het herkennen en melden van vermoedens van kindermishandeling