Vorming Turnhout: Omgaan met verontrusting, een gedeelde zorg!

afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
PRIKBORD

Namens de IROJ-werkgroep ‘Verontrusting’ nodigen we jullie graag uit op volgende activiteiten: 

Vormings- en ontmoetingsmoment …

Ieder kan voor verschil zorgen ! –   Use the time !

We komen dagelijks in contact met kinderen en jongeren waarbij de ontwikkelingskansen beperkt en/of geschaad worden. Wanneer is een opvoedingssituatie/ouderschap goed genoeg? Wanneer durven we spreken met ouders over een verontrustende opvoedingssituatie? Hoe gaan we aan de slag?  Hoe ingrijpend dient er opgetreden te worden? Hoe komen we tot een krachtdadig plan van aanpak? Hoe slaan we, met het natuurlijk en professioneel netwerk, de handen in elkaar?  …

Vragen waar we als hulpverlener voortdurend mee worstelen. Met het voornemen voeding te geven aan deze afwegingen, organiseren we op donderdag 11 oktober in het Huis van de Sport te Berchem een ontmoetingsmoment.  Naast inhoudelijke input omtrent ‘goed genoeg ouderschap’ door Dr. Vanderstraete I. (Vertrouwensarts Antwerpen), gaan we samen in gesprek om onze ervaringen en uitdagingen te delen. 

Verderzetting van de intervisies…

In het najaar plannen we vier nieuwe intervisiesessies:

  • dinsdag 16/10/18 van 14u00 tot 16u30    te Jeugdzorg Emmaüs – Mechelen
  • dinsdag 13/11/18 van 14u00 tot 16u30    te De Warande – Turnhout
  • dinsdag 27/11/18 van 14u00 tot 16u30    te Jongerenwelzijn – Antwerpen
  • dinsdag 18/12/18 van 14u00 tot 16u30    te Jongerenwelzijn – Antwerpen

De intervisies richten zich tot praktijkwerkers binnen en buiten de sectoren IJH die hun kennis en ervaring willen delen met andere collega’s. Aan de hand van jouw meegebrachte casus gaan medewerkers van de gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK) en de groep, met jou  aan de slag. We worden geconfronteerd met de complexiteit van gezinnen.  Vaak lopen we tegen tegengestelde belangen aan.   Hoe communiceren we met het gezin over onze grote zorgen?   Wat kunnen we zelf realiseren? Wanneer zetten we de stap naar het OCJ of het VK en hoe nemen we onze cliënten daarin mee?

Praktisch:

Meer info over o.a. inschrijvingswijze wordt in september via mail, VK-website en het Kenniscentrum verspreid.

De IROJ-Werkgroep ‘Verontrusting’ hoopt jullie talrijk te mogen inspireren!