afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Downloads

jaarverslag 1712

Meer oproepen met vragen over geweld voor 1712 in 2018

In 2018 beantwoordde 1712 meer dan 5.000 oproepen. Een stijging met 6% tegenover het jaar voordien. Kindermishandeling en partnergeweld blijven de belangrijkste problematieken waarover mensen 1712 contacteren. Om 1712 bereikbaarder te maken investeerde Vlaanderen in onlinehulpverlening zodat het nummer via chat in de vooravond te bereiken is. Op die manier wil 1712 onder meer de toegankelijkheid voor jongeren verhogen.

 


Jaarverslag Kind&Gezin 2018

Elk jaar brengt Kind&Gezin een jaarverslag 'Het Kind in Vlaanderen' uit, waarin ook de officiële cijfers van alle vk's ivm hun werking, meldingen en opvolging in staan.

 


Klachtenbeleid VK

Omgaan met verontrusting

"Ernstig verontrust in een kind: wat doe je met je beroepsgeheim?" Auteur: Annemie Van Looveren, juriste SAM – Steunpunt Mens en Samenleving - Update uit e-zine van Jeugdrecht


Mentaliseren in de aanpak van kindermishandeling

Onderzoek en wetenschap

Mentaliseren in de aanpak van kindermishandeling

Onlangs publiceerden  Ela Asen en Peter Fonagy(1) in Family Process twee artikelen over het mentaliseren van familiaal geweld.
In hun werk benoemen ze een aantal kenmerken, die we vaak tegenkomen in families waar er fysiek, emotioneel of seksueel geweld is.


Stappenplan Kinderopvang

Door hun grote afhankelijkheid van opvoeders zijn kinderen tussen 0 en 3 jaar extra kwetsbaar voor elke vorm van geweld en verwaarlozing. Preventie en vroegdetectie reduceren het risico op kindermishandeling. Dit stappenplan en de bijhorende handleiding bieden een leidraad bij het detecteren, inschatten, bespreken en aanpakken van verontrusting bij jonge kinderen binnen het kader van kindderopvang.


afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Links

Bewijsstuk A (kortfilm, 17 min)

Cédric ziet er een heel normale jongen uit. Toch maakt hij thuis moeilijke dingen mee. Zijn vader drinkt en er is regelmatig geweld tussen zijn ouders. Hij heeft geen blauwe plekken. Hij niet. Toch is de impact van dit geweld enorm, veel meer dan wat iedereen zou denken. Ze moesten eens weten...

Kortfilm nav het 40 jarig bestaan van VK Antwerpen, ism productiehuis Geronimo. Deze film mag vrijuit gebruikt worden om het thema van kinderen die getuige zijn van partnergeweld bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Het didactisch materiaal bij deze film is ook vrij beschikbaar en vind je hier.


Werken rond verontrusting

De vertrouwenscentra organiseren samen met de Ondersteuningsteams Jeugdzorg in Vlaanderen studiedagen, opleiding en workshops rond werken met verontrusting.
Bekijk hier het filmpje over zo'n dag die doorging te Antwerpen op 14 november '19.


1712

Telefonische hulplijn, voor iedereen die te maken krijgt met geweld. Zij geven advies of verwijzen je door.


Augeo Magazine

Informatieve website van onze Noorderburen rond veilig opgroeien


Centra voor Algemeen Welzijnswerk

Voor hulp bij al je welzijnsvragen: relatie, huisvesting, geweld, ... Ook op momenten van crisis.


Child Focus

Naast non-stop actie om vermiste kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting tegen te gaan, vind je hier informatie rond veilig internetgebruik en kan je kinderpornosites melden.


Druglijn

Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken


Family Justice Center - Veilig Thuis

De koepelnaam voor de initiatieven rond de ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld in Vlaanderen is Veilig Thuis geworden. De algemene pagina geeft wat informatie weer over het algemene concept, je kan ook doorklikken naar je regio.


Het Kinderrechtencommissariaat

Toffe site met alle informatie over je rechten als kind en als jongere.


Kind en Gezin

Praktische en uitgebreide site met ondermeer allerlei informatie rond kinderverzorging en kinderopvang.


Nu Praat Ik Erover

Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Je kan hierover anoniem chatten met één van hun gespecialiseerde medewerkers.


Plan-trekkers

'De Plan-Trekkers' is een samenwerkingsverband tussen verschillende jeugdhulp- en dienstenaanbieders die werkzaam zijn in de regio Oost-Limburg.

Elke plantrekker gaat een ondersteuningstraject aan met een gezin en gaat op zoek naar formele en informele steun en hulpverlening waar nodig.


Sensoa

Sensoa is het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Je vindt hier informatie over seksueel misbruik, maar ook over o.a. ongeplande zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa heeft eveneens interessante publicaties voor ouders en opvoeders rond het thema seksuele opvoeding.


Stop It Now!

Ondersteuning voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.


afbeelding Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Literatuur

6+
Als je blaft

Als je blaft is een verhaal over een gezin waar de spanningen soms hoog oplopen. Op een dag is het weer zover: een storm van roepen en gooien. Deze keer zijn de kinderen het beu. Het moet stoppen. In samenwerking met VK Antwerpen

Boonen Stefan | Van Halewijck | ISBN: ISBN 978-94-6383-030-0


6+
Boos als een draak

Kinderen en partnergeweld

Hilde Genetello | Garant Uitgevers | ISBN: 9789044119268


3+
Dat is fijn!

Het gaat in dit verhaal over verschillende manieren van aanraken, fijn of niet fijn. De boekjes zijn ontwikkeld voor volwassenen om met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) zonder schroom te praten over hun lijf en bloot zijn.

Melanie Meijer en Iva Bicanic | SWP | ISBN: 97 8908560 537 9


6+
De meester is een schat

Om niets kan papa plots ontzettend boos worden en Bram een flink pak slaag geven. Elke dag is er wel iets. En elke dag is Bram op zijn hoede, bang dat er weer iets fout zal gaan. Bram vertelt het tegen niemand. Tot hij op een dag met een gezwollen oog op school komt. De meester wil er het fijne van weten.

Bettie Elias | Clavis | ISBN: 97 8904480 209 2


18+
Doktertje spelen?

over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen

Anja van Looveren, Marina de Beuckelaer | Uitgeverij Acco | ISBN: 9789033493188


H
Hulpverlening bij kindermishandeling. Over individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid

Hulpverlenend optreden bij acute situaties van kindermishandeling stelt hoge eisen aan hulpverleners en zorgverlenende organisaties. Men dient oog te hebben voor de verwachtingen van de slachtoffers, hun gezinnen en families. Maar ook de verwachtingen en kritische bedenkingen van een veranderende samenleving spelen mee. De kwetsbaarheid van de slachtoffers wordt weerspiegeld in de kwetsbaarheid die men ziet bij ouders, broers en zussen, bij hulpverleners, in andere culturen, bij organisaties en systemen waar seksueel grensoverschrijdende gebeurtenissen plaatsvinden. Dit plaatst de samenleving voor nieuwe uitdagingen op het vlak van hulpverlening, de samenwerking met andere organisaties en het wettelijke kader dat daarbij bepaalde zaken mogelijk maakt, andere bemoeilijkt.

In dit cahier worden een aantal nieuwe pistes ontwikkeld die inspiratie kunnen leveren bij deze vragen. Het gaat over het wettelijke kader rondom de aanmelding van misbruik en de uithuisplaatsing van daders, over de mogelijkheden met mentalisatiegerichte therapie voor slachtoffers van misbruik, over de impact van de onthulling van seksueel misbruik op het begeleidersteam binnen een residentieel opvangcentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren en de wijze waarop in een dergelijke omgeving met diverse instanties (teamleden, jongeren, ouders en buitenwereld gewerkt) kan worden en over het zoeken naar cultuursensitieve hulpverlening aan allochtone cliënten.

Stef Anthoni | Garant | ISBN: 9789044127836


H
In vertrouwen genomen

Over kindermishandeling worden vele stellingen verkondigd. Sommige zijn juist, andere niet. Voor de ouder, vriend, leerkracht, arts, hulpverlener, student die hier werk van wil maken wil dit boek alvast duidelijkheid bijdragen. Ieder hoofdstuk sluit af met een stappenplan dat voor de verschillende vormen van kindermishandeling schetst hoe je verder kan, vertrekkend van een vermoeden, van een signaal of van een verhaal van een kind wonen.

Adriaenssens, P. , Smeyers, L., Ivens, C. , Vanbeckevoort, B | Lannoo | ISBN: 9789020932669


H
Sensoa Vlaggensysteem

reageren op seksueel (grensoverschrijnend) gedrag van kinderen en jongeren

Erika Frans, Thierry Franck | Garant - Uitgevers N.V. | ISBN: 9789044135381


H
Van kwetsuur naar litteken

hulpverlening aan kinderen met complex trauma

Nicole Vliegen, Eileen Tang | Pelckmans Pro | ISBN: 9789463370769


H
Veilig opgroeien

de oplossingsgerichte aanpak signs of safety in jeugdzorg en kinderbescherming

Steve Edwards, Selden Edwards | Bohn Stafleu van Loghum | ISBN: 9789031361564


H
Waarheid, durven... trauma. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren

 

In de media, in scholen en bij vertrouwenscentra kindermishandeling komen er de laatste tijd meer en meer situaties aan het licht van seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen en jongeren op andere kinderen.
Dergelijke gebeurtenissen lokken heftige reacties uit bij ouders, opvoeders en de omgeving zoals onder meer uit de media blijkt.
Achter deze onthutsende feiten gaan steeds verschillende verhalen schuil : het verhaal van de betekenis voor jongeren en hun ontwikkeling, het verhaal van de impact op ouders en het verhaal van het tumult op de school. Dit boek besteedt ruim aandacht aan de effecten van het seksueel grensoverschrijdend gedrag op alle betrokken partijen.
Deze verschillende verhalen getuigen allemaal van verwarrende emoties en complexe dynamieken. Er spelen soortgelijke parallelle processen bij kinderen, ouders en scholen. Juist deze gemeenschappelijke processen bieden de mogelijkheid om op zoek te gaan naar herkenning en verbinding.
Gegroeid vanuit de praktijk en de ervaringen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gaat het boek verder in op hulp én kansen op herstel voor kinderen, ouders en hun omgeving.

S. Anthoni, I. Vanderstraete & E. Swolfs (Red.) | Garant | ISBN: 9789044130584