Wat kan je doen tegen kindermishandeling?

Het is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld als een kind of jongere slachtoffer is van mishandeling of verwaarlozing. Daardoor krijgen kinderen en hun gezinnen niet steeds de hulp die nodig is om kindermishandeling te kunnen stoppen. Het is echter heel belangrijk dat er hulp komt, want hoe vroeger kindermishandeling voorkomen of gestopt wordt, hoe minder schade kinderen oplopen en hoe meer kansen op herstel er in het gezin zijn.

Indien je zelf slachtoffer bent van kindermishandeling, kan je terecht bij de chatbox Nupraatikerover.be. Je kan er anoniem chatten over seksueel misbruik, kindermishandeling, en verwaarlozing. Je kan ook bellen naar het nummer 1712, waar een hulpverlener naar jouw verhaal zal luisteren en je advies kan geven. Indien je de stap naar hulpverlening best groot vindt, kan je ook iemand in je omgeving in vertrouwen nemen. Die vertrouwenspersoon kan samen met jou bekijken hoe je de hulp kan krijgen die je nodig hebt.

Emotionele mishandeling en verwaarlozing

Ook voor ouders is het belangrijk dat ze de juiste hulp krijgen indien ze menen dat hun kind slachtoffer is van kindermishandeling. Soms is een ouder zelf degene die geweld pleegt of verwaarlozend is, waardoor de stap om hulp te zoeken groter wordt. Toch is het belangrijk dat ook deze ouders durven spreken, zodat zij ook de juiste hulp  voor hun kinderen en hun gezin kunnen krijgen. Ouders kunnen terecht bij 1712, waar een hulpverlener naar hun verhaal zal luisteren en advies zal geven. Maar daarnaast kunnen ouders ook beroep doen op iemand die ze vertrouwen en die hen wegwijs kan maken in het hulplandschap, zoals een huisarts, het CAW, een CLB-medewerker, …

Indien je als burger bezorgd bent over een kind uit je omgeving, kan je terecht bij 1712. Daar zal een hulpverlener naar je bezorgdheden luisteren en samen met jou de ernst proberen in te schatten en bekijken welke stappen verder gezet kunnen worden om dit kind te helpen.

Hulpverleners kunnen rechtstreeks met hun verontrusting terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van de regio waar het kind in kwestie gedomicilieerd is.