Projecten

Project Protocol van Moed

Het Protocol van Moed is een samenwerking tussen het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en de Stad Antwerpen.

U bent ernstig verontrust over de veiligheid van kind(eren)?

De situatie is zo complex en onduidelijk dat je vastloopt en je de veiligheid onvoldoende kan inschatten met de informatie die je op dat moment bezit.

Je wenst de mogelijkheden van hetzij (gemandateerde) hulpverlening, hetzij justitie te bespreken?

Het Protocol van Moed is een uniek overlegplatform tussen hulpverlening, gemandateerde voorzieningen en het parket. Dit met het doel de veiligheid van kinderen in situaties van kindermishandeling te verhogen. Zowel situaties van intra-als extra familiaal geweld kunnen worden aangemeld.

Vanuit de verschillende expertises krijgt men een completer en grondiger beeld van de zaak en kan beter worden ingeschat wat nodig is in het belang van de minderjarige(n) en zijn gezin.

Het Protocol van Moed werkt eveneens mee aan een snelle en efficiënte toeleiding van situaties van kindermishandeling naar verantwoordelijke jeugdinstanties. Waar mogelijk wordt mee toegeleid, dit om het overleg te behouden voor die situaties waar bijkomende afstemming noodzakelijk is om vervolgstappen te bepalen.

Het Protocol van Moed heeft minderjarigen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling, woonachtig in stad Antwerpen, als doelgroep.

Protocol van Moed Informatiefolder 2023

Aanmeldingsformulier_2023

Vragen?

0491/904264

Project Kindreflex regio Antwerpen

De Kindreflex is een samenwerking tussen het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en de Stad Antwerpen.

Heel wat kinderen groeien op in een moeilijke thuissituatie of in situaties waar de opvoeding onder druk staat. Internationaal onderzoek toont aan dat 10 à 15% van de kinderen opgroeit in een situatie met geweld, verwaarlozing of misbruik en 3% te maken krijgt met ernstige vormen van kindermishandeling waarbij gespecialiseerde hulp nodig is. Het risico op mishandeling en verwaarlozing blijkt bovendien groter te zijn wanneer een aantal factoren aanwezig is zoals psychische problemen, verslaving, eigen negatieve jeugdervaringen, hoge mate van stress, huislijk geweld, … Heel wat hulpverleners werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft.

Het project biedt gratis vorming aan voorzieningen in de volwassenhulpverlening, gevestigd binnen de Stad Antwerpen. De Kindreflex is een preventief instrument dat je helpt om de rechten van kinderen na te streven. Het streeft 2 doelstellingen na, enerzijds stimuleert het professionals om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap en het helpt professionals verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Klik hier voor alle info

Interesse in een vorming Kindreflex?

Valérie Wauters

Valerie.wauters@vkantwerpen.be

0499/92.14.40

https://kindreflex.be/

https://www.linkedin.com/company/92959887/admin/

 

 

Het ABC- Stappenplan in de kinderopvang

In 2018 startte Kind en Gezin samen met het VECK en de VK met dit project met als doel de kinderopvang te vormen rond detectie en aanpak van verontrusting. Het VECK kreeg de vraag om een opleiding ‘train the trainer’ uit te werken vanuit het ‘Stappenplan kinderopvang’ dat VK Brussel al uitgewerkt had.
De train-the-traineropleidingen werden gegeven door Liesbeth Smeyers (VK Vlaams-Brabant), Evi Verdoodt (VK Brussel) en Bart Weustenraad (VK Antwerpen) en vonden plaats in november en december 2018.

Meer details over het Stappenplan vind je op de volgende pagina bij de downloads.