Literatuur

Boos als een draak

6+

Kinderen en partnergeweld

Hilde Genetello | Garant Uitgevers | ISBN: 9789044119268

Als je blaft

6+

Als je blaft is een verhaal over een gezin waar de spanningen soms hoog oplopen. Op een dag is het weer zover: een storm van roepen en gooien. Deze keer zijn de kinderen het beu. Het moet stoppen. In samenwerking met VK Antwerpen

Boonen Stefan | Van Halewijck | ISBN: ISBN 978-94-6383-030-0

Dat is fijn!

3+

Het gaat in dit verhaal over verschillende manieren van aanraken, fijn of niet fijn. De boekjes zijn ontwikkeld voor volwassenen om met jonge kinderen (2 t/m 5 jaar) zonder schroom te praten over hun lijf en bloot zijn.

Melanie Meijer en Iva Bicanic | SWP | ISBN: 97 8908560 537 9

De meester is een schat

6+

Om niets kan papa plots ontzettend boos worden en Bram een flink pak slaag geven. Elke dag is er wel iets. En elke dag is Bram op zijn hoede, bang dat er weer iets fout zal gaan. Bram vertelt het tegen niemand. Tot hij op een dag met een gezwollen oog op school komt. De meester wil er het fijne van weten.

Bettie Elias | Clavis | ISBN: 97 8904480 209 2

Doktertje spelen?

18+

over lichamelijkheid en seksualiteit bij jonge kinderen

Anja van Looveren, Marina de Beuckelaer | Uitgeverij Acco | ISBN: 9789033493188

Hulpverlening bij kindermishandeling. Over individuele weerbaarheid en maatschappelijke kwetsbaarheid

H

Hulpverlenend optreden bij acute situaties van kindermishandeling stelt hoge eisen aan hulpverleners en zorgverlenende organisaties. Men dient oog te hebben voor de verwachtingen van de slachtoffers, hun gezinnen en families. Maar ook de verwachtingen en kritische bedenkingen van een veranderende samenleving spelen mee. De kwetsbaarheid van de slachtoffers wordt weerspiegeld in de kwetsbaarheid die men ziet bij ouders, broers en zussen, bij hulpverleners, in andere culturen, bij organisaties en systemen waar seksueel grensoverschrijdende gebeurtenissen plaatsvinden. Dit plaatst de samenleving voor nieuwe uitdagingen op het vlak van hulpverlening, de samenwerking met andere organisaties en het wettelijke kader dat daarbij bepaalde zaken mogelijk maakt, andere bemoeilijkt.

In dit cahier worden een aantal nieuwe pistes ontwikkeld die inspiratie kunnen leveren bij deze vragen. Het gaat over het wettelijke kader rondom de aanmelding van misbruik en de uithuisplaatsing van daders, over de mogelijkheden met mentalisatiegerichte therapie voor slachtoffers van misbruik, over de impact van de onthulling van seksueel misbruik op het begeleidersteam binnen een residentieel opvangcentrum voor kwetsbare kinderen en jongeren en de wijze waarop in een dergelijke omgeving met diverse instanties (teamleden, jongeren, ouders en buitenwereld gewerkt) kan worden en over het zoeken naar cultuursensitieve hulpverlening aan allochtone cliënten.

Stef Anthoni | Garant | ISBN: 9789044127836

In vertrouwen genomen

H

Over kindermishandeling worden vele stellingen verkondigd. Sommige zijn juist, andere niet. Voor de ouder, vriend, leerkracht, arts, hulpverlener, student die hier werk van wil maken wil dit boek alvast duidelijkheid bijdragen. Ieder hoofdstuk sluit af met een stappenplan dat voor de verschillende vormen van kindermishandeling schetst hoe je verder kan, vertrekkend van een vermoeden, van een signaal of van een verhaal van een kind wonen.

Adriaenssens, P. , Smeyers, L., Ivens, C. , Vanbeckevoort, B | Lannoo | ISBN: 9789020932669

Sensoa Vlaggensysteem

H

reageren op seksueel (grensoverschrijnend) gedrag van kinderen en jongeren

Erika Frans, Thierry Franck | Garant – Uitgevers N.V. | ISBN: 9789044135381

Van kwetsuur naar litteken

H

hulpverlening aan kinderen met complex trauma

Nicole Vliegen, Eileen Tang | Pelckmans Pro | ISBN: 9789463370769

Veilig opgroeien

H

de oplossingsgerichte aanpak signs of safety in jeugdzorg en kinderbescherming

Steve Edwards, Selden Edwards | Bohn Stafleu van Loghum | ISBN: 9789031361564

Waarheid, durven… trauma. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren

H

In de media, in scholen en bij vertrouwenscentra kindermishandeling komen er de laatste tijd meer en meer situaties aan het licht van seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen en jongeren op andere kinderen.
Dergelijke gebeurtenissen lokken heftige reacties uit bij ouders, opvoeders en de omgeving zoals onder meer uit de media blijkt.
Achter deze onthutsende feiten gaan steeds verschillende verhalen schuil : het verhaal van de betekenis voor jongeren en hun ontwikkeling, het verhaal van de impact op ouders en het verhaal van het tumult op de school. Dit boek besteedt ruim aandacht aan de effecten van het seksueel grensoverschrijdend gedrag op alle betrokken partijen.
Deze verschillende verhalen getuigen allemaal van verwarrende emoties en complexe dynamieken. Er spelen soortgelijke parallelle processen bij kinderen, ouders en scholen. Juist deze gemeenschappelijke processen bieden de mogelijkheid om op zoek te gaan naar herkenning en verbinding.
Gegroeid vanuit de praktijk en de ervaringen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gaat het boek verder in op hulp én kansen op herstel voor kinderen, ouders en hun omgeving.

S. Anthoni, I. Vanderstraete & E. Swolfs (Red.) | Garant | ISBN: 9789044130584