Downloads

jaarverslag 1712

Meer oproepen met vragen over geweld voor 1712 in 2018

In 2018 beantwoordde 1712 meer dan 5.000 oproepen. Een stijging met 6% tegenover het jaar voordien. Kindermishandeling en partnergeweld blijven de belangrijkste problematieken waarover mensen 1712 contacteren. Om 1712 bereikbaarder te maken investeerde Vlaanderen in onlinehulpverlening zodat het nummer via chat in de vooravond te bereiken is. Op die manier wil 1712 onder meer de toegankelijkheid voor jongeren verhogen.

Jaarverslag Kind&Gezin 2018

Elk jaar brengt Kind&Gezin een jaarverslag ‘Het Kind in Vlaanderen‘ uit, waarin ook de officiële cijfers van alle vk’s ivm hun werking, meldingen en opvolging in staan.

Klachtenbeleid VK

Omgaan met verontrusting

“Ernstig verontrust in een kind: wat doe je met je beroepsgeheim?” Auteur: Annemie Van Looveren, juriste SAM – Steunpunt Mens en Samenleving – Update uit e-zine van Jeugdrecht

Mentaliseren in de aanpak van kindermishandeling

Onderzoek en wetenschap

Mentaliseren in de aanpak van kindermishandeling

Onlangs publiceerden  Ela Asen en Peter Fonagy(1) in Family Process twee artikelen over het mentaliseren van familiaal geweld.
In hun werk benoemen ze een aantal kenmerken, die we vaak tegenkomen in families waar er fysiek, emotioneel of seksueel geweld is.

Stappenplan Kinderopvang

Door hun grote afhankelijkheid van opvoeders zijn kinderen tussen 0 en 3 jaar extra kwetsbaar voor elke vorm van geweld en verwaarlozing. Preventie en vroegdetectie reduceren het risico op kindermishandeling. Dit stappenplan en de bijhorende handleiding bieden een leidraad bij het detecteren, inschatten, bespreken en aanpakken van verontrusting bij jonge kinderen binnen het kader van kindderopvang.