Over het vertrouwenscentrum

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is gemandateerd door de Vlaamse Regering als Centrum voor Hulpverlening bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. In elke provincie en in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest  is er een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Elk team is multidisciplinair samengesteld (medische, psychologische/pedagogische en sociale functie). Onze hulpverlening is volledig gratis.

Een Vertrouwenscentrum kan een opdracht Maatschappelijke Noodzaak (MaNo) krijgen, voorzien binnen het Decreet integrale jeugdzorg. Dit kan gevraagd worden door hulpverleners wanneer zij in ernstige situaties van kindermishandeling niet meer verder kunnen, of door het Jeugdparket. Deze procedure geeft een gezin een laatste kans om binnen vrijwilligheid, samen met hulpverleners, iets aan hun situatie te doen. Wanneer dit niet lukt heeft het Vertrouwenscentrum het mandaat om het dossier over te maken aan het Jeugdparket, dat een jeugdrechter kan vorderen.

Wat doet een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling?

Een Vertrouwenscentrum biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens van) kindermishandeling. Wij helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Hierbij staat de veiligheid en het welzijn van het kind of de jongere steeds centraal.

Wie kan aanmelden bij het Vertrouwenscentrum?

Professionele hulpverleners kunnen rechtstreeks contact opnemen met een Vertrouwenscentrum.
Burgers kunnen terecht op het nummer 1712, waar ze verder geholpen worden.

Met bezorgdheden kan je contact opnemen met het nummer 1712.
Met algemene vragen kan je terecht op info@expertisecentrumkindermishandeling.be.

miscellaneous 59 final

JE BENT UITGENODIGD?

Als een gezin wordt aangemeld op het Vertrouwenscentrum, vinden er gesprekken plaats met de ouders en soms ook met de kinderen om de moeilijkheden en krachten van het gezin in kaart te brengen.

Er wordt daarnaast contact opgenomen met andere betrokken hulpverleners (huisarts, CLB, …). Op basis van al deze contacten wordt er een hulpverleningsvoorstel geformuleerd, of wordt een gezin soms langere tijd opgevolgd door het Vertrouwenscentrum.

De gesprekken zijn vertrouwelijk, alle medewerkers zijn gebonden aan het (gedeeld) beroepsgeheim.

anger

Ongenoegen of klacht ?

Bespreek het altijd eerst met de betrokken hulpverlener.
Wordt er geen oplossing gevonden, dan vind je hier een link naar ons klachtenformulier
Ga naar klachtenformulier