FJC Limburg

Limburg

Family Justice Center Limburg is sinds oktober 2017 van start gegaan.

Limburg zet al jaren sterk in op een gezamenlijke en gecoördineerde aanpak bij intrafamiliaal geweld. Sinds 2006 werken hulp- en zorgverlening, politie en justitie in dossiers van familiaal geweld samen volgens een duidelijk draaiboek. Een onderzoek in 2012 van de K.U.L. en de Thomas More Hogeschool heeft aangetoond dat dit Limburgs model heeft geleid tot een betere aanpak en samenwerking en tot meer eenvormigheid van de werkwijze.

 Vervolgens zijn in 2013 de Limburgse samenwerkingspartners gestart met een ketenaanpak – LINK – in ernstige en complexe dossiers.  Het soort dossiers waar individuele diensten hun tanden op stukbijten. Binnen LINK werken alle betrokken diensten – waaronder ook VK Limburg – intensief en integraal samen. Het doel van LINK is samen met het gezin het geweld te stoppen, herhaling te voorkomen en te werken aan beschermende factoren. De sterkte van het gezin vormt daarbij het uitgangspunt. Niet alleen de geweldsfeiten komen aan bod, ook achterliggende problemen zoals middelenmisbruik, financiële problemen, problemen met opvoeding, stress, slechte woonomstandigheden…  Binnen elk gezin verzorgt één aanspreekpunt – de casusregisseur – de samenwerking tussen de betrokken organisaties.

In oktober 2017 is dan weer het Limburgse Family Justice Center (FJC) van start gegaan op een centrale locatie in Hasselt. Het FJC brengt politie, justitie en hulpverlening fysiek samen onder één dak. Ook VK Limburg vaardigt daarvoor een halftijdse medewerker af, die dus met één been in het FJC en met één been in het VK aanwezig is, wat voor korte lijnen en de nodige kruisbestuiving zorgt. Doel is dan ook om nauwer, sneller en efficiënter (samen) te werken bij meldingen van intrafamiliaal geweld. Op die manier kan het hele gezin beter en vaak in een vroeger stadium geholpen worden. In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de twee grootste politiezones, Carma en Limburg Regio Hoofdstad. “Take the best of what you have and bring it all together”, is de achterliggende visie van het FJC. Het grote voordeel voor de cliënt is de duidelijke communicatie en een aanpak waarbij iedereen kort op de bal speelt.

Andere prikborden voor: Limburg

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2022 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Limburg

Spreekt een job bij VK Limburg jou aan?

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK