Onthaal & administratief medewerker

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel (VK) zoeken een medewerker voor onthaal en administratieve ondersteuning. Als onthaal en administratief medewerker maak je deel uit van het multidisciplinair team van het VECK en VK, 2 organisaties die het belang en de veiligheid van het kind centraal stellen.

Geïntegreerd jaarverslag 2022 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Jaarverslag Vertrouwenscentra Kindermishandeling & VECK

In 2022 ontvingen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 7.056 meldingen, en dat over 9.909 kinderen en jongeren. Dat is een lichte daling tegenover 2021. Dat is nog altijd een onderdetectie. Onderzoek toont namelijk dat jaarlijks circa 3% van de minderjarigen ernstige kindermishandeling meemaakt. Ook de chatbox van de Vertrouwenscentra Nupraatikerover.be voor minderjarigen en jongvolwassenen kende een opmerkelijke […]

Online infomomenten studenten

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling organiseren voor het academiejaar 2023-2024 online-informatiemomenten voor studenten. Het thema kindermishandeling en de werking van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling worden hierin toegelicht. Daarna kan je vragen stellen. De data staan vermeld op het prikbord.  Daar vind je ook het mailadres om in te schrijven.  Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Na inschrijving krijg je een uitnodiging […]

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK

In 2021 ontvingen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 7.535 meldingen, en dat over 10.070 kinderen en jongeren. Dat is een stijging met 5% tegenover 2020. Hiermee bereikten de Vertrouwenscentra voor het eerst meer dan 10.000 kinderen in Vlaanderen en Brussel. Ook de chatbox van de Vertrouwenscentra Nupraatikerover.be voor minderjarigen en jongvolwassenen kende een opmerkelijke stijging met 28% […]

Masterproef Het herkennen en melden van vermoedens van kindermishandeling

Matthijs Waumans deed als student psychologie voor zijn masterproef een onderzoek naar de effecten van vorming over kindermishandeling op het detecteren en melden van signalen van kindermishandeling bij toekomstige leerkrachten lager onderwijs en maatschappelijk werkers. Het volledige onderzoek vind je in bijlage. De samenvatting van het onderzoek: Voor de melding van vermoedens van kindermishandeling zijn de […]