Kinderen Uit de Knel

Brugge

Het project Kinderen uit de Knel wordt mogelijk gemaakt vanuit een intersectorale samenwerking tussen verschillende diensten in de jeugdhulpverlening: CGG, CAW, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Jongerenwelzijn.

Kinderen uit de knel is een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen in een moeilijke scheiding.  Ouders in scheiding zijn soms verwikkeld in een strijd over de zorg voor de kinderen, wonen, financiën, … Niet alleen de ouders, maar ook de kinderen kunnen daaronder lijden.

Het doel van dit programma is de strijd rond de scheiding doen afnemen en ruimte maken voor overleg en bemiddeling in functie van het organiseren van ouderschap.

Het grote streefdoel is opnieuw een positief ontwikkelingsklimaat te creëren voor de kinderen binnen een echtscheiding.

Er gaan groepen door in Roeselare, Brugge & Kortrijk. Voor meer informatie over het programma, contactname voor aanmelding en dergelijke zie website https://sites.google.com/a/kinderenuitdeknel.be/kinderen-uit-de-knel/

Meer informatie vind je op de website van kinderen uit de knel

Andere prikborden voor: Brugge

Algemeen

Jaarverslag 2019

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2022 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Brugge

Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld