Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Brugge

Sinds 14 september 2018 zijn we in West-Vlaanderen van start gegaan met Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld.

De Ketenaanpak is een samenwerking tussen politiediensten en parket, hulpverleners en de stad of gemeente om het Intrafamiliaal Geweld te doen stoppen. De betrokken partners zijn: Centrum Algemeen Welzijnswerk, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Agentschap Jongerenwelzijn, Geestelijke Gezondheidszorg, Justitiehuis, Parket, Lokale politie, Sociaal huis, Stad/gemeente. Voorlopig kunnen enkel de betrokken partners aanmelden in regio Brugge- Oostende.

Het doel van de samenwerking is het geweld  stoppen, herhaling van geweld voorkomen en de beschermende factoren binnen het cliëntsysteem vergroten. De doelgroep van de ketenaanpak zijn die gezinnen waar intrafamiliaal geweld voorkomt in combinatie met andere problemen.

De aanmelding van het gezinssysteem wordt op overlegtafel besproken met vaste medewerkers van betrokken partners. Er wordt geprobeerd om een volledig zicht op de situatie te bekomen door de informatie samen te leggen, dit met medeweten van het gezin. De betrokken diensten brengen hun expertise in. Waarna er een plan van aanpak wordt gemaakt met een gezamelijk doel en de nodige acties. De casusregisseur coördineert het plan van aanpak en de uitvoering.

Voor meer info:
Sabine Persad – Patrick Delanoeye
Departement Welzijn,Volksgezondheid en Gezin
afdeling Justitiehuizen
Ketenaanpak IFG West-Vlaanderen

Tel. 050 44 24 10
ketenaanpakifg.wvl@wvg.vlaanderen.beBijlage: 2 Folder_professionelen.pdf

Andere prikborden voor: Brugge

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Brugge

Regionaal overlegplatform Kindermishandeling

Brugge

Kinderen Uit de Knel

Algemeen

Jaarverslag 2019