Regionaal overlegplatform Kindermishandeling

Brugge

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling organiseert lokale overlegplatforms rond de hulpverlening bij kindermishandeling. Deze overlegplatforms gaan door in Brugge, Kortrijk, Veurne, Ieper en Roeselare.

De platforms werden opgericht met als doel onderlinge afstemming tussen diensten, deskundigheid van collega-hulpverleners te vergroten door informatie-uitwisseling en overleg rond situaties van kindermishandeling, steeds met respect voor het medisch beroepsgeheim.
 
Hulpverleners kunnen er deelnemen aan de maandelijkse intervisiemomenten. Casussen worden op een anonieme wijze besproken, waarbij feedback gegeven wordt op de gehanteerde werkwijze. Oplossingen en alternatieven worden voorgesteld.

Voor meer info kan je terecht op ons secretariaat 050/34.57.57, die indien mogelijk u doorverbindt met de betrokken collega.

Andere prikborden voor: Brugge

Algemeen

Jaarverslag 2019

Brugge

Kinderen Uit de Knel

Brugge

Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Algemeen

Geïntegreerd jaarverslag 2022 van de Vertrouwenscentra en het VECK