Geïntegreerd jaarverslag 2022 van de Vertrouwenscentra en het VECK

Jaarverslag Vertrouwenscentra Kindermishandeling & VECK

In 2022 ontvingen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 7.056 meldingen, en dat over 9.909 kinderen en jongeren. Dat is een lichte daling tegenover 2021. Dat is nog altijd een onderdetectie. Onderzoek toont namelijk dat jaarlijks circa 3% van de minderjarigen ernstige kindermishandeling meemaakt. Ook de chatbox van de Vertrouwenscentra Nupraatikerover.be voor minderjarigen en jongvolwassenen kende een opmerkelijke […]

Geïntegreerd jaarverslag 2021 van de Vertrouwenscentra en het VECK

In 2021 ontvingen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling 7.535 meldingen, en dat over 10.070 kinderen en jongeren. Dat is een stijging met 5% tegenover 2020. Hiermee bereikten de Vertrouwenscentra voor het eerst meer dan 10.000 kinderen in Vlaanderen en Brussel. Ook de chatbox van de Vertrouwenscentra Nupraatikerover.be voor minderjarigen en jongvolwassenen kende een opmerkelijke stijging met 28% […]

Jaarverslag 2019

Jaarverslag Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen 2019 Bijlage: Jaarverslag 2019.pdf

Regionaal overlegplatform Kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling organiseert lokale overlegplatforms rond de hulpverlening bij kindermishandeling. Deze overlegplatforms gaan door in Brugge, Kortrijk, Veurne, Ieper en Roeselare. De platforms werden opgericht met als doel onderlinge afstemming tussen diensten, deskundigheid van collega-hulpverleners te vergroten door informatie-uitwisseling en overleg rond situaties van kindermishandeling, steeds met respect voor het medisch beroepsgeheim. Hulpverleners kunnen er […]

Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld

Sinds 14 september 2018 zijn we in West-Vlaanderen van start gegaan met Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld. De Ketenaanpak is een samenwerking tussen politiediensten en parket, hulpverleners en de stad of gemeente om het Intrafamiliaal Geweld te doen stoppen. De betrokken partners zijn: Centrum Algemeen Welzijnswerk, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Agentschap Jongerenwelzijn, Geestelijke Gezondheidszorg, Justitiehuis, Parket, Lokale politie, Sociaal […]

Kinderen Uit de Knel

Het project Kinderen uit de Knel wordt mogelijk gemaakt vanuit een intersectorale samenwerking tussen verschillende diensten in de jeugdhulpverlening: CGG, CAW, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Jongerenwelzijn. Kinderen uit de knel is een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen in een moeilijke scheiding.  Ouders in scheiding zijn soms verwikkeld in een strijd over de zorg voor de kinderen, wonen, financiën, … […]